OFFICE / School


浦东幼儿园内装/景观

 

◇Place: 上海/Shanghai

◇Open:2019.09.30

◇Area: 1000 ㎡(室内)

 

・概念・方案・深化设计


中国語教室

 

◇Place: 上海/Shanghai

◇Open:2019.12.10

◇Area: 200 ㎡

 

・概念・方案・深化设计


上海汉硕机械技术有限公司 办公室

 

◇Place: 上海/Shanghai

◇Open: 2017.10

◇Area: 200 ㎡

 

概念方案設計

 


ENDLOS OFFICE

 

◇Place: 上海/Shanghai

◇Open: 2015.05

◇Area: 55㎡

 

概念方案設計

施工


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海始房産有限公司办公室

 

◇Place: 上海/Shanghai

◇Open: 2014.08

◇Area: 480㎡

 

概念方案設計


JEN-design OFFICE(办公室)

 

◇Place: 上海/Shanghai

◇Open: 2013.12

◇Area: 100 ㎡

 

概念方案設計

・施工


Panasonic Design Center(松下办公室)

 

◇Place: 上海/Shanghai

◇Open: 2008.07

◇Area: 120㎡

 

概念方案設計

 


TOYOTA MOTOR TECHNICAL CENTER(丰田办公室)

 

◇Place: 上海/Shanghai

◇Open: 2008.09

◇Area: 2000㎡

 

概念方案設計